Nyheter

Trav året 2018

2018-12-25 14:29

året börja med fina framgångar för bla. Nakoda Goj och Sunwahpta Goj .

Året ser ut att bli ett hygligt år .

Men tyvärr otur för våra tre- åringar 1

Varav en död och en senskadad .

Bloggkalender